För boenden

Brandskyddspolicy 

En brandskyddspolicy beskriver de ambitioner som Brf Slätmossen ska ha när det gäller vårt brandskydd. 

Målsättningen med denna policy är att förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand och att minimera risken för personskador om en brand skulle uppstå. 

Det är Brf Slätmossens policy att: 
 • Ge våra boenden och besökare en trygg miljö.
 • Ha en väl utvecklad och effektiv brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning. 
 • Arbeta aktivt för att minimera risken för att brand ska uppstå.
 • Arbeta aktivt för att minimera risken för personskador om en brand skulle uppstå. 
 • Ha ett väl fungerande egenkontrollsystem av brandrisker och brandskydd. 
 • Ha ett väl fungerande underhåll av installerad brandskyddsutrustning. 
 • Följa och bevaka gällande lagar och avtal inom brandområdet. 
 • Alla brandsincidenter rapporteras till brandskyddsansvarig för vidare åtgärd. 
 • Genom information/utbildning samt aktivt deltagande i brandskyddsarbete öka säkerhetstänkandet i styrelsen
 • Skada vid en eventuell brand blir så begränsad som möjligt. 


Regler för ändring i lägenheten

Om ni som lägenhetsinnehavare ska göra ändring eller renovering i Er lägenhet måste ni först ta del av de regler som gäller. Ni kan klicka på länken nedan för att se vad som måste göras innan ni börjar arbetet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Brf. Slätmossen Stadgar 

Här finner ni Stadgarna för Brf Slätmossen 

Årsredovisning


Föreningslokalen 

Vår föreningslokal kan hyras för privata evenemang, såsom födelsedagar, studentexamen eller andra tillfällen när en större lokal behövs. Lokalen har ett utrymme för max 30 personer.

Priser:
300 kronor tom 31 december 2023

500 kr from 1 januari 2024

Deposition utöver priset, utgår med 1.000 kronor som återfås efter besiktning av lokalen.
Deposition samt uthyrningskostnaden betalas kontant.
Bristfällig städning debiteras med 1.000 kronor.

 •  Lokalen har stolar, bord och porslin för ca 30 personer.
 • Det finns kyl, frys, diskmaskin, micro, kaffekokare, vattenkokare och termosar.
 • Det finns en liten uteplats att nyttja dagtid. Tänk på ljudnivå och städa av mat och skräp innan ni går in.
 • Efter klockan 22:00 ska det vara tyst utanför lokalen, dvs stängda dörrar. Tänk på att lokalen ligger i ett bostadsområde, så ljudnivån bör vara dämpad inne i lokalen sent på kvällen.

Mer info fås på plats vid genomgång av lokalen

Bokning:

För bokning av lokal så mailar du till: lisa.strahle@gmail.com

I mailet ska det framgå datum du vill boka lokalen, namn, adress och lägenhetsnummer (den som står på ytterdörren). Lisa återkommer så fort hon har möjlighet.

Gamla nyhetsblad

Information från styrelsen alla 2021-12-13.pdf