Information till nyinflyttade.

Att bo i Brf.Slätmossen

Vi hoppas att du/ni kommer att trivas i din/er nya bostad och i vår bostadsrättsförening. För att alla ska trivas måste givetvis vi alla visa hänsyn till varandra. Därför, har vi tillsammans tagit fram den här informationen. Men, den bästa regeln är trots allt att använda sunt förnuft och att bemöta andra så som man själv vill bli bemött.

Vid inflyttning

Om inte nyckelbrickor har överlämnats av den tidigare innehavaren, kontakta då styrelsen eller fastighetsförvaltaren för programmering och utlämning av nya nyckelbrickor. Meddela i bägge fallen även det telefonnummer som önskas för öppning av entrén via porttelefonen. Tänk även på att vissa äldre mobiltelefoner saknar den signalering som behövs för att kunna öppna porten. Fasta telefoner samt ”Smartphones” fungerar alltid. Observera att eventuella borttappade nyckelbrickor eller eventuella kompletteringar av antalet nyckelbrickor debiteras med 300 kronor per styck.

Att bo i bostadsrätt

Tillsammans med dina grannar har du/ni ansvaret för att föreningen fungerar. En vald styrelse sköter den löpande förvaltningen och en gång om året redovisas verksamheten vid årets stämma och du/ni får ta ställning till styrelsens förvaltning och förslag. Du/ni kan dock alltid tala om vad du tycker, antingen direkt till föreningens förvaltare, styrelsen eller i motion till årsmötet. När man bor i en bostadsrättslägenhet kan man säga att man tillsammans med sina grannar äger sin fastighet och att man därför på olika sätt har möjlighet att påverka sina boendekostnader. Styrelsen ser gärna att det bildas olika intresse- eller arbetsgrupper. Kanske kan du ta initiativ till ex. en utbildningsgrupp eller någon annan aktivitet eller intressegrupp? Du kanske är intresserad av att delta i styrelsens arbete? Nyttiga kunskaper och erfarenheter för styrelsearbete kan vara ekonomi, avtal, tekniska och hantverksinriktade områden, trädgårdsskötsel och föreningskunskap. Hör av dig till någon i styrelsen, förvaltaren eller till valberedningen.

Våra stadgar

Våra stadgar följer i stort sett HSB:s normalstadgar. Dessa finns att hämta på vår hemsida. LÄS DEM! Länk till Stadgarna

Föreningens policy

Föreningens mål är att vi tillsammans ska skapa ett bra boende till en rimlig kostnad för alla medlemmar. Föreningen vill verka för god trivsel och hög säkerhet i boendet och i bostadsområdet, ökad miljöanpassning, ökad kontakt mellan medlemmarna samt motverka segregation och främlingskap.

Felanmälan

Felanmälan ska i första hand göras på https:flfastighetsservice.se.  I akuta fall per telefon till föreningens förvaltare, se anslag i porten. Vid eventuella trasiga hissar får inte felanmälan göras till hissföretaget. Ring i stället till förvaltaren, som i sin tur larmar hissreparatör.

Bredband och Digital TV

I din/er månadsavgift ingår bredband 100/100. Observera att för att bredbandet ska fungera behövs en router. Routern ägs av föreningen och tillhör lägenheten. Digital TV erbjuds av Telia och där tecknar varje lägenhetsinnehavare sitt eget avtal och de kanaler som önskas. Om du vill komplettera med egen parabolantenn så gäller särskilda regler. Kontakta styrelsen för instruktion om hur du/ni får montera den på fastigheten.

Hushållsel

Förbrukning av hushållsel ingår inte i avgiften, utan debiteras separat på avgiftsfakturan Föreningen har ett abonnemang per hus. Det går således inte att byta el-leverantör.

Underhåll av din lägenhet

Det inre underhållet är ditt/ert ansvar, det yttre underhållet är föreningens. Tänk på att kontakta styrelse eller förvaltare före eventuell renovering eller ombyggnad. Blankett för detta finns på hemsidan eller på expeditionen. Se föreningens hemsida under Boservice/Renovering av bostadsrätt.

Tvättstuga och bastu

Tvättstuga och bastu finner du i föreningshuset Vallavägen 20. Bokning av tvättstuga och bastu sker via Aptus-display utanför tvättstugan eller via vår hemsida. Du/Ni ansvarar för att den som kommer efter dig möts av ren och hel miljö. Bastun bokas på samma sätt. 40 minuter innan den bokade tiden infaller, startas bastuaggregatet. Om inte tiden aktiveras. D.v.s. om ingen kommer till den uppbokade tiden, så stängs bastun av.

Föreningslokal

Vår föreningslokal, kan hyras för privata evenemang, såsom födelsedagar, studentexamen eller andra tillfällen när en större lokal behövs.Kontakta Lisa Stråhle i styrelsen om ni vill boka föreningslokalen.

Fritidsaktiviteter

Föreningen uppmanar alla till att nyttja våra ytor för diverse fritidsaktiviteter. Tänk dock på att använda sunt förnuft så att ingen som inte är delaktigt kan drabbas av fara. T.ex. bågskytte, knivkastning, yxkastning och liknande inte får utövas på vårra ytor då det kan vara en allmän fara förknippat med aktivteten. Bollspel är tillåtet fram till kl. 21.30 på bollplan och fotbollsplanen.

Sopor

Soprummet finns idag mellan hus 12 och 14. Ni använder Er bricka som går till porten för att öppna soprummet. Där finns vagnar för hushållssopor, småbatterier, mindre elapparater, lysrör och andra lampor samt ett kärl för komposterbart matavfall. Observera att glas och plastförpackningar, kartonger, tidningar och metall tar du/ni med till någon av återvinningsstationer på exempelvis Sleipnervägen (utanför ICA). Möbler och andra mer skrymmande föremål ska du/ni givetvis ta med till återvinningscentralen, exempelvis i Jordbro industriområde.

Parkeringsplatser och garage

Inom området finns ett antal p-platser och garage att hyra för våra medlemmar. Kölistan till garage och parkering är oftast lång. Anmäl ditt/ert intresse till förvaltaren.

Du/Ni får gärna ställa bilen utanför porten för i och urlastning, men inte för varaktig parkering. Observera att gällande trafiklagstiftning gäller inom hela vårt område. Således gäller även samma regler för vägar och andra områden inom föreningen, som inte är direkt avsedda för parkering.

Vindsförråd

Du/Ni skaffar själva lås och ser till att förrådet är helt och märkt med lägenhetsnummer. Tänk på att inte förvara stöldbegärliga eller brandfarliga saker i ditt förråd. Man får inte heller ställa saker utanför och bör inte heller lägga saker ovanpå förråden. Vid inbrott kontaktar du/ni förutom polis och försäkringsbolag även förvaltaren.

Entréer och trappor

Dessa vårdar vi gemensamt och ser till att allt hålls snyggt och fritt från lösa föremål ur brandsäkerhetssynpunkt. Dörrmatta utanför din/er dörr får du/ni ha så länge som den inte innebär snubbelrisk. Inte heller ska soppåsarna ställas utanför lägenhetsdörrarna av samma orsak. Naturligtvis ska du/ni inte förvara cykel, barnvagn eller dylikt i trapphuset. Det finns barnvagnsförråd för detta i porten och cykelrum finns i byggnad utanför.

Husdjur

Dessa vårdar var och en på ett sådant sätt att det inte stör eller påverkar boendemiljön för andra bostadsrättsinnehavare. D.v.s. Vi rastar inte våra hundar eller andra husdjur i och omkring och i närhet av föreningens fastigheter. Tänk även på att många lider av pälsdjursallergier! Så lämna era husdjur utanför tvättstugan, bastun och föreningsgården.

Grillning

Föreningen har en stor gemensam grill utanför föreningslokalen, den får alla som bor i föreningen nyttja och samsas om. Gällande grillande på balkong så är det tillåtet med elgrill. Tänk på att ha god ventilation och att ni visar respekt för Era grannar när ni grillar så att de inte störs av oset från grillen.

Rökning är förbjuden

Enligt lag är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen inomhus, t.ex. i trapphus och tvättstuga, vilket väl för de flesta är en självklarhet i dag. Det är inte heller tillåtet att röka i vår gemensamma föreningslokal. Tänk på att många inte tål tobaksrök. Du/Ni kastar väl inte fimpar på gården utanför entrén till husen eller fimpar mot väggen utanför porten.

I direkt anslutning till entrén är det förbjudet att röka.

Hemförsäkring

Det är viktigt att du/ni har hemförsäkring. Ni måste även teckna bostadsrättstillägg, föreningen har inget kolletivt avtal. Kontakta förvaltaren för ev. frågor.

Skadedjur

Kontakta omedelbart förvaltaren om du/ni upptäcker skadedjur i lägenheten eller i övrigt i fastigheten.

Styrelsen

Aktuella uppgifter finner du/ni på anslagstavlan i din/er port. Här finns även uppgifter om valberedning. I porten sätter styrelsen också upp informationsblad lite då och då. Läs informationen, det kan vara viktigt.

Vi önskar dig/er än en gång välkommen till oss och hoppas att du/ni kommer att trivas i vårt område.

STYRELSEN HSB:s BRF Slätmossen